Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

Begroting 2024, aanvang 15.00 uur tot aan schorsing (indicatief rond 17.30 uur)

dinsdag 14 november 2023

15:00 - 17:24
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo
Toelichting

Deze vergadering start om 15.00 uur.
De schorsing staat rond 17.30 uur gepland.
Na de schorsing rond 19.00 uur wordt de vergadering weer geopend en gaat de vergadering verder met agendapunt A8.

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1
  Opening
 2. A.2
  Installatie Kinderburgemeester
 3. A.3
  Vragenhalfuurtje
 4. A.4
  Vaststelling agenda
 5. A.5
  Mededelingen
 6. A.7

  Het presidium stelt de gemeenteraad voor: 
  1. Vaststellen van de ‘Verordening op de vertrouwenscommissie Peel en Maas 2023’ welke de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, de klankbordgesprekken met de burgemeester houdt en de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt.
  2. Aanwijzen van de navolgende raadsleden als lid van de vertrouwenscommissie:

  • de heer A.P.M. (Sander) Janssen, voorzitter van de vertrouwenscommissie
  • de heer J.T.M. (John) Timmermans
  • de heer P.J.H. (Paul) Sanders
  • mevrouw A. (Annigje) Primowees
  • mevrouw J.M.A. (Joyce) Tielen

  3. Aanwijzen van wethouder M. (Machteld) Beukema als adviseur van de vertrouwenscommissie.
  4. Aanwijzen van raadsgriffier E.J.C. (Esther) Apeldoorn-Feijts als ambtelijk secretaris van de vertrouwenscommissie.
  5.  Aanwijzen van gemeentesecretaris K.H. (Kirsten) Werps-Aerts als plaatsvervangend ambtelijk secretaris van de vertrouwenscommissie.
  6. Intrekken van de ‘verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad Peel en Maas’ welke op 8 juni 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld.
  7. Intrekken van de ‘verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester’ welke op 12 oktober 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)
 7. A.9
  Sluiting