Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

Bespreking van het proces van de formatie dat geleid heeft tot de totstandkoming van de voorgestelde coalitie en het geven van duiding aan de vervolgstappen

woensdag 13 maart 2024

19:30 - 20:31
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Uitzending

Agendapunten

 1. A.1
  Opening
 2. A.2
  Vaststelling agenda
 3. A.3
  Mededelingen
 4. A.4

  Wilt u gebruik maken van het spreekrecht dan kunt u zich hiervoor aanmelden vóór dinsdag 12-03-2024, 19:30 uur bij de griffie, via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66, met vermelding van uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en het onderwerp waarover u wilt komen inspreken.


  * Conform het Reglement van orde gemeenteraad Peel en Maas 2022 kan er geen spreekrecht worden aangevraagd over:
  a. het vragenhalfuurtje, de mededelingen, de toezeggingenlijst en afdoeningslijst moties, de besluitenlijst en de lijst met ingekomen stukken.
  b. benoemingen, voordrachten of aanbevelingen van personen.

 5. A.5
  Bespreking van het proces van de formatie dat geleid heeft tot de totstandkoming van de voorgestelde coalitie en het geven van duiding aan de vervolgstappen
 6. A.6
  Sluiting