Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

Beeldvormende / opiniërende raadsvergadering: Kaderstellingen 2024: Ruimte, Sociaal Domein, Vitale Gemeenschappen en Economie - Aanvang 17.30 uur

dinsdag 12 maart 2024

17:30 - 20:57
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo
Toelichting

De vergadering wordt na punt B7 geschorst en op dinsdag 17 april 2024 hervat.

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening
 3. A.2
  Vragenhalfuurtje
 4. A.3
  Vaststelling agenda
 5. A.4
  Mededelingen
 6. A.5

  Wilt u gebruik maken van het spreekrecht m.b.t. de Kaderstellingen 2024: Ruimte, Sociaal Domein, Vitale Gemeenschappen, Economie, dan kunt u zich hiervoor aanmelden vóór maandag 11-03-2024, 17:30 uur bij de griffie, via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66, met vermelding van uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en het onderdeel waarover u wilt komen inspreken.


  Conform het Reglement van orde gemeenteraad Peel en Maas 2022 kan er geen spreekrecht worden aangevraagd over o.a. het vragenhalfuurtje en de mededelingen.

 7. B
  ONDERDEEL B: BEELDVORMEND / OPINIEREND GEDEELTE
 8. B.6

 9. C
  ONDERDEEL C: BESLUITVORMEND GEDEELTE - De vergadering wordt na punt B7 geschorst en op woensdag 17 april 2024 hervat
 10. C.8

  Portefeuillehouder: allen
  De gemeenteraad wordt voorgesteld om:

  1. De kaderstelling Ruimte 2024 vast te stellen en de kaderstelling Ruimte 2017 in te trekken.
  2. De kaderstelling Sociaal Domein 2024 vast te stellen en de kaderstelling Sociaal Domein 2017 in te trekken.
  3. De kaderstelling Vitale Gemeenschappen 2024 vast te stellen en de kaderstelling Vitale Gemeenschappen 2017 en de kaderstelling Kunst en Cultuur onderdeel Erfgoed 2023 in te trekken.
  4. De kaderstelling Economie 2024 vast te stellen en de kaderstelling Economie 2017 in te trekken.
 11. D
  (zie Raad 17-04-2024) - ONDERDEEL D: SLUITING
 12. D.9
  (zie Raad 17-04-2024) - Sluiting