Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

Kadernota 2025, vervolg vergadering na schorsing (indicatief rond 19.00 uur)

dinsdag 2 juli 2024

19:00 - 19:20
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo
Toelichting

Na de schorsing wordt de vergadering weer geopend en gaat de vergadering verder vanaf agendapunt A6.

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  VERVOLG VERGADERING NA SCHORSING
 2. A.6

  Portefeuillehouder: wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  De Kadernota 2025 'Robuust verder bouwen' vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (23)

  Moties

  Onderwerp
  M 50 - Woonmanifest dorpsoverleggen
  M 51 - Stille Wille
  M 52 - Waterplan
  M 53 - Behoud WAS (luchtalarm) palen voor alarmering bij calamiteiten
  M 54 - Herziening pachtbeleid
  M 55 - Tegemoetkoming OZB voor verenigingen en beheersstichtingen met eigen maatschappelijke accommodatie
 3. A.7
  Sluiting