Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 31 oktober 2023

19:30 - 20:51
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Raadslid Frits Berben

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening en korte uitleg door de voorzitter
 3. A.2

  De portefeuillehouders worden in de gelegenheid gesteld om de raads- en burgercommissieleden mondeling bij te praten over actuele zaken i.r.t. de gemeenschappelijke regelingen. Tevens worden de raads- en burgercommissieleden in de gelegenheid gesteld om (bestuurlijke) vragen te stellen aan de portefeuillehouder.

 4. A.3
  Spreekrecht
 5. A.4

 6. B
  ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN TER ADVISERING
 7. B.5

 8. B.6

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het “Bestemmingsplanherziening locatie Zandberg & Palserpad”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0259-VG01 vast te stellen.
  2. In het kader van kostenverhaal te besluiten voor de locatie Palserpad geen exploitatieplan en geen anterieure overeenkomst vast te stellen maar artikel 6.2.1a Bro van toepassing te verklaren.
 9. B.7

 10. B.8

  Portefeuillehouder: wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het wegdeel van Piushof tussen Aan de Wietel en de Grootveldweg en de Minister Callsstraat (zoals aangeduid op de bij dit voorstel behorende kaart) te onttrekken aan de openbaarheid, zodra het omgevingsplan Pius Park onherroepelijk is en met de uitvoering hiervan wordt gestart.

 11. B.9

 12. C
  ONDERDEEL C: SLUITING
 13. C.10
  Sluiting