Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 20 juni 2023

19:30 - 22:36
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Raadslid Piet Rooijakkers

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening en korte uitleg door de voorzitter
 3. A.2

  De portefeuillehouders worden in de gelegenheid gesteld om de raads- en burgercommissieleden mondeling bij te praten over actuele zaken i.r.t. de gemeenschappelijke regelingen. Tevens worden de raads- en burgercommissieleden in de gelegenheid gesteld om (bestuurlijke) vragen te stellen aan de portefeuillehouder.

 4. A.4

 5. B
  ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN TER ADVISERING
 6. B.5

 7. B.6

 8. B.7

  Portefeuillehouder: Burgemeester Delissen-van Tongerlo

  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het “Beleid bijzondere begraafplaatsen op eigen grond” overeenkomstig bijgaand ontwerp vast te stellen.
  2. Het ingekomen verzoek voor het oprichten van een bijzondere particuliere begraafplaats ten behoeve van het aanleggen van twee graven op een gedeelte van het bestaand perceel sectie G, perceelnummer 307 in te willigen en het in het verzoek daarvoor aangeduide perceelgedeelte aan te wijzen als bijzondere begraafplaats.
 9. B.8

  Portefeuillehouders: allen

  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Vast te stellen de zienswijze voor BsGW.
  2. In te stemmen met de maatwerkvariant voor de extra GFT-container van BsGW voor Peel en Maas vanaf 2024.
  3. Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor werkvoorzieningschap NLW.
  4. Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor de Maasveren.
  5. Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor de MGR Sociaal domein Limburg Noord.
  6. Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor de Omnibuzz.
  7. Vast te stellen de zienswijze voor de Veiligheidsregio Limburg Noord.
  8. Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor de RUD Limburg Noord.

 10. B.9

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten

  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De gemeentelijke coördinatieregeling zoals neergelegd in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de realisatie van een nieuwe vestiging van een Aldi supermarkt (met ondersteunende voorzieningen) en woningen aan de Raadhuisstraat / Patersstraat in Panningen.
  2. De coördinatie toe te passen op de vaststelling van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en eventueel overige voor het project benodigde besluiten en vergunningen.

 11. B.16

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen

  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Vast te stellen de notitie Activabeleid.
  2. In te trekken de notitie Activabeleid die is vastgesteld in de raadsvergadering van 28 maart 2017.

 12. B.17

 13. C
  ONDERDEEL C: SLUITING
 14. C.18
  Sluiting