Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 7 maart 2023

19:30 - 23:47
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Raadslid Frits Berben

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening en korte uitleg door de voorzitter
 3. A.2

  De portefeuillehouders worden in de gelegenheid gesteld om de raads- en burgercommissieleden mondeling bij te praten over actuele zaken i.r.t. de gemeenschappelijke regelingen. Tevens worden de raads- en burgercommissieleden in de gelegenheid gesteld om (bestuurlijke) vragen te stellen aan de portefeuillehouder.

 4. A.4

 5. B
  ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN TER ADVISERING
 6. B.7

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. In totaal € 4.380.000 beschikbaar te stellen voor de ophoging van diverse lopende kredieten van infrastructurele werken.
  2. Het aanvullend krediet te verdelen over de reeds beschikbaar gestelde kredieten conform de in de bijlage genoemde bedragen.
  3. De totale aanvullende kapitaallasten van € 142.350 per jaar te dekken uit de in de begroting van 2023 opgenomen stelpost voor indexatie en inflatie.
 7. B.8

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Akkoord te gaan met de suppletieaanvraag voor opsporing en ruiming van conventionele explosieven voor de diverse projecten van € 97.408,30 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

 8. B.12

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De  bijgevoegde nota zienswijzen vast te stellen en het bestemmingsplan te wijzigen ten opzichte van de genoemde nota.
  2. De “Ontwikkeling Ruimte voor Ruimte woning Berkenheg 7a, Meijel”, IMRO code: NL.IMRO.1894. BPL0285-VG01, vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.
 9. B.13

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De bijgevoegde nota zienswijze en ambtshalve wijzigingen vast te stellen en het bestemmingsplan te wijzigen als gevolg van de genoemde nota.
  2. Het “Bestemmingsplan Maasbreeseweg 55/57 Helden”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0251-VG01, gewijzigd vast te stellen.
  3. Kennis te nemen van de door het college te verlenen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, conform het coördinatiebesluit van 28 maart 2017.
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Bijlagen

 10. B.14

 11. B.15

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het bestemmingsplan “Lorbaan 46 Grashoek”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0257-VG01, “Wijziging van Agrarisch-Intensieve veehouderij naar Agrarisch-Grondgebonden”, vast te stellen.
  2. In het kader van kostenverhaal te besluiten geen exploitatieplan en geen anterieure overeenkomst vast te stellen maar artikel 6.2.1a Bro van toepassing te verklaren.
 12. C
  ONDERDEEL C: SLUITING
 13. C.17
  Sluiting