Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 9 april 2024

19:30 - 23:54
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Raadslid Piet Rooijakkers

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening en korte uitleg door de voorzitter
 3. A.2

  De portefeuillehouders worden in de gelegenheid gesteld om de raads- en burgercommissieleden mondeling bij te praten over actuele zaken i.r.t. de gemeenschappelijke regelingen. Tevens worden de raads- en burgercommissieleden in de gelegenheid gesteld om (bestuurlijke) vragen te stellen aan de portefeuillehouder.

 4. A.3

  Wilt u gebruik maken van het spreekrecht over een onderwerp dat onder onderdeel B van deze vergadering op de agenda staat?
  Dan kunt u zich hiervoor aanmelden vóór maandag 08-04-2024, 19:30 uur bij de griffie, via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66, met vermelding van uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en het onderwerp waarover u wilt komen inspreken.
  Over benoemingen, voordrachten of aanbevelingen van personen is geen spreekrecht mogelijk.

 5. A.4

 6. B
  ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN TER ADVISERING
 7. B.5

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De bijgevoegde nota zienswijzen vast te stellen en het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen zoals opgenomen in de genoemde nota.
  2. Het bestemmingsplan “Laefplein Maasbree” IMRO code: NL.IMRO.1894.0296-VG01, gewijzigd vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Bijlagen

 8. B.6

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De bijgevoegde nota zienswijzen vast te stellen.
  2. Het “Bestemmingsplan Molenheg 10 Egchel” IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0290-VG01, vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Bijlagen

 9. B.7

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. De bijgevoegde nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen vast te stellen en het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen zoals opgenomen in de genoemde nota.
  2. Het bestemmingsplan “Woningbouw Antoniushof te Kessel”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0315-VG01 gewijzigd vast te stellen.
  3. Het beeldkwaliteitsplan als onderdeel van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandsnota) ongewijzigd vast te stellen.
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.
  5. Een bedrag van € 405.000 beschikbaar te stellen vanuit het Huisvestingsfonds als bijdrage voor de ontwikkeling van betaalbare woonlocaties.

  Bijlagen

 10. B.8

  Portefeuillehouder: Burgemeester Delissen-van Tongerlo


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Mevrouw A. van Nieuwenborg per 1 februari 2024 aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de raad van gemeente Peel en Maas.
  2. Een budget van € 25.000 structureel beschikbaar te stellen en dit te dekken uit het positief begrotingsresultaat.
 11. B.9
  Aanpassingen ontwerpbesluiten Gemeenschappelijke Regelingen:
 12. B.9.A

  Portefeuillehouder: Burgemeester Delissen-van Tongerlo


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 1, vierde en vijfde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen tot het besluiten tot wijziging van Veiligheidsregio Limburg-Noord overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

 13. B.9.B

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen
  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 1, vierde en vijfde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen tot het besluiten tot wijziging van de regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

 14. B.9.C

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 1, vierde en vijfde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen tot het besluiten tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN) overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

 15. B.9.D

  Portefeuillehouder: Wethouder Van Lierop


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 1, vierde en vijfde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen tot het besluiten tot wijziging van de Modulair Gemeenschappelijke regeling Sociaal domein Limburg Noord overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

 16. B.9.E

  Portefeuillehouder: Wethouder Van Lierop


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 1, vierde en vijfde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen tot het besluiten tot wijziging van de regeling Omnibuzz overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

 17. B.9.F

  Portefeuillehouder: Wethouder Van Lierop


  Het college stelt de gemeenteraad voor:
  Het college van burgemeester en wethouder overeenkomstig artikel 1, vierde en vijfde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen het besluiten tot wijziging van GR Maasveren overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

 18. B.10

 19. B.11

 20. B.12

 21. B.13

 22. B.14

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het “Bestemmingsplan Zwenkgras 3 Beringe (DHL)” IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0241-VG01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.
 23. B.15

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het bestemmingsplan “Uitbreiding steenfabriek”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0278-VG01, gewijzigd vast te stellen.
  2. In te stemmen met een ambtshalve wijziging aan de toelichting.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.
 24. B.19

 25. B.20

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het bestemmingsplan Steenoven 28 Meijel ”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0320-VG01 vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.
 26. B.22

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het “Bestemmingsplan woningbouw Koningslust” IMRO code: NL.IMRO.1894.0318-VG01, met toepassing van afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet, vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.
 27. B.26

 28. B.27

 29. B.28

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Het “Bestemmingsplan ‘Agrarisch Grondgebonden’ naar ‘Wonen’ op Eelserstraat 26 & 28 en uitbreiding bouwvlak Kaumeshoek 6B te Beringe”, IMRO code: NL.IMRO.1894.BPL0319-VG01 vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro.

  Bijlagen

 30. C
  ONDERDEEL C: SLUITING
 31. C.29
  Sluiting