Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 5 maart 2024

19:30 - 23:47
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Raadslid Piet Rooijakkers

Uitzending

Agendapunten

 1. A
  ONDERDEEL A: VASTE AGENDAPUNTEN
 2. A.1
  Opening en korte uitleg door de voorzitter
 3. A.2

  De portefeuillehouders worden in de gelegenheid gesteld om de raads- en burgercommissieleden mondeling bij te praten over actuele zaken i.r.t. de gemeenschappelijke regelingen. Tevens worden de raads- en burgercommissieleden in de gelegenheid gesteld om (bestuurlijke) vragen te stellen aan de portefeuillehouder.

 4. A.3

  Wilt u gebruik maken van het spreekrecht over een onderwerp dat onder onderdeel B van deze vergadering op de agenda staat?
  Dan kunt u zich hiervoor aanmelden vóór maandag 04-03-2024, 19:30 uur bij de griffie, via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66, met vermelding van uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en het onderwerp waarover u wilt komen inspreken.
  Over benoemingen, voordrachten of aanbevelingen van personen is geen spreekrecht mogelijk.

 5. A.4

 6. B
  ONDERDEEL B: AGENDAPUNTEN TER ADVISERING
 7. B.5

  Portefeuillehouder: Wethouder Wanten


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Een krediet van € 823.000 beschikbaar te stellen voor het verplaatsen van de Sint Anthoniusmolen in Kessel naar de voorgenomen locatie Schijfweg-Noord.
  2. De kapitaallasten uit dit krediet, geraamd jaarlijks € 27.000, ten laste te brengen van de stelpost 'aanvullende kapitaallasten' zoals opgenomen in de gemeentebegroting.

  Bijlagen

 8. B.6

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. Over te gaan tot vervangende nieuwbouw van een sporthal op een nieuwe locatie in Maasbree en sloop van de huidige sporthal d’n Adelaer.
  2. Een voorbereidingskrediet van € 650.000 beschikbaar te stellen voor onderzoek, advies, ontwerp- en aanbestedingsfase van de nieuwbouw en de jaarlijkse kapitaallasten van € 21.125 te dekken uit de stelpost “aanvullende kapitaallasten” zoals opgenomen in de begroting.
 9. B.7

  Portefeuillehouder: Wethouder Nijssen


  Het college stelt de gemeenteraad voor:

  1. In te stemmen met de inpandige aanpassingen aan De Violier die het mogelijk maken om De School in te huizen en onderwijs voor beide instellingen mogelijk te maken onder één dak.
  2. Een maximaal investeringskrediet van € 661.000 incl. BTW beschikbaar te stellen voor beide onderwijsinstellingen voor de realisatie en de kapitaallasten van € 32.000 per jaar te dekken uit de begrotingspost “Aanvullende kapitaallasten”.
 10. B.9

 11. B.10

 12. B.11

 13. C
  ONDERDEEL C: SLUITING
 14. C.13
  Sluiting