Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

Buitengewone raadsvergadering - Benoeming wethouders en toelating nieuw raadslid

dinsdag 31 mei 2022

19:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Uitzending

Agendapunten

Op basis van de Gemeentewet benoemt de raad de wethouders en stelt daarbij de tijdsbestedingsnorm per wethouder vast. Een voorstel is daartoe gedaan door de fracties van de coalitie vormende partijen. Er worden 4 personen voor benoeming voorgedragen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:

  1. De tijdsbestedingsnorm van de wethouders gezamenlijk vast te stellen op 3,8 Fte.
  2. Ter vervulling van de eerste vacature te benoemen H.P.J. (Erik) Nijssen met een tijdsbestedingsnorm van 1 Fte.
  3. Ter vervulling van de tweede vacature te benoemen A.M.H.C. (Anget) Mestrom met een tijdsbestedingsnorm van 0,8 Fte.
  4. Ter vervulling van de derde vacature te benoemen R.W.J. (Rob) Wanten met een tijdsbestedingsnorm van 1 Fte.
  5. Ter vervulling van de vierde vacature te benoemen M. (Machteld) Beukema met een tijdsbestedingsnorm van 1 Fte.
  6. Mevrouw Beukema, ingaande 31 mei 2022 voor de tijd van een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

De heer R.W.J. Wanten (fractie CDA) heeft ontslag genomen als lid van de gemeenteraad wegens het aanvaarden van het wethouderschap, waardoor er een vacature is ontstaan. De raadszetel wordt ingevuld door de persoon die het hoogst op de kandidatenlijst staat en die de benoeming door de voorzitter van het centraal stembureau vervolgens aanvaardt. Hiervoor komt in aanmerking voor fractie CDA, mevrouw M.M.M. van Roij. Alvorens de gemeenteraad besluit tot toelating, onderzoekt de commissie voor toetsing van de geloofsbrieven of het nieuw benoemde lid voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en of de kandidaat geen onverenigbare betrekkingen uitoefent en brengt een advies uit aan de gemeenteraad. Nadat toelating heeft plaatsgevonden, legt het nieuw benoemde (en toegelaten) lid de eed of de verklaring en belofte af.
De gemeenteraad wordt voorgesteld mevrouw M.M.M. van Roij (fractie CDA) toe te laten als lid van de gemeenteraad van Peel en Maas